Betalsätt & finansiering

Priser

Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar på virke samt valutaförändringar.

Betalningsvillkor

14 dagar netto om inget annat anges. Lagstadgad dröjsmålsränta debiteras.

Privatpersoner betalar i förskott, vid avsändningsdatum.

Betalningsinformation

Momsreg.nr: SE556813828201

Bank: Nordea

IBAN: SE34 9500 0099 6026 0061 7415

BIC-kod: NDEASESS