Klätterbänken

KLÄTTERBÄNKEN

Detta "redskap" är framtaget i samarbete med Odla lärandet som tar fram konceptmiljöer för skolor och förskolor. Fokus ligger på grönskande skolträdgårdar, aktivitet och lärande. Klätterbänken förenar nytta med nöje och fungerar lika bra som samlingsplats på raster som i undervisning. 

I UNDERVISNING

Klättergreppen på klätterbänkens baksida är placerade så att de kan användas som ett praktiskt hjälpmedel för att skapa förståelse för matematik. Genom att ”klättra matte” underlättas inlärning samtidigt som barnen får röra på sig. Klossar och rep ingår i de matematiska övningarna som är framtagna av Odla lärandet.

KÖP TILL "MATTELABB":

Det är möjligt att köpa till ett Mattelabb, framtaget av Torsten Kellander som utvecklat och introducerat utomhusmatematiken. Läs mer om Torstens utomhuspedagogik här.

CITAT FRÅN "MATTEBLOGGEN":

"Kan det inte få lov att vara roligt när man ska syssla med naturvetenskap och matematik? Ska man fånga barns intresse handlar det om att möta dem på deras egen nivå. Barn leker. Leken är motorn i deras lust att utforska världen. Det har vuxna ofta glömt bort. Tänk om det kan vara så enkelt att matematik lärs ut på alldeles fel sätt? Alla barn är inte lika bra på att teoretisera. Utomhuspedagogiken erbjuder fler alternativ, gynnar fler lärstilar."

TILLBEHÖR TILL KLÄTTERBÄNKEN

Klätterbänken kan anpassas och levereras med:

-halksäkrad ramp för rullstol

-solsegel med stolpar

-solcellsbelysning