Sport & hälsa

Det är särskilt viktigt att röra på sig under uppväxtåren eftersom det är då vi bygger upp vårt skelett, våra muskler och vår motorik, koordination och rörelseförmåga. Alla barn och ungdomar bör röra på sig varje dag som en del av lek, spel, sport, rekreation, idrott eller motion. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn och ungdomar 5-17 år är fysiskt aktiva med minst måttlig intensitet i minst 60 minuter varje dag. Därutöver rekommenderas fysiskt ansträngande och konditionskrävande aktiviteter, samt aktiviteter som belastar skelett och muskulatur minst tre gånger i veckan. Då fysisk aktivitet väsentligt minskar risken för en mängd livshotande tillstånd borde tillgången till rekreationsområden för alla åldrar prioriteras.

Alla produkter inom kategorin SPORT: