J02-045 Standardgolv

Standardgolv som passar in i många olika lekmiljöer som avgränsare eller för att knyta ihop andra redskap.

Material: lärk,douglas

Ladda ned datablad som PDF

Välkommen att kontakta oss för DWG-fil & ritningar.