J02-045 Standardgolv

Standardgolv som passar in i många olika lekmiljöer som avgränsare eller för att knyta ihop andra redskap.

Material: lärk,douglas

Ladda ned datablad som PDF

Välkommen att kontakta oss för DWG-fil & ritningar.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen.