Sök

OWI Insektsträdgård med bänkar och läromaterial

Att anlägga en insektsträdgård på skolgården är att skapa en mer hållbar miljö.
Odla lärandets konceptmiljö Insektsträdgården gör en konkret insats för djur och växtliv, vilket i sin tur gynnar miljön och oss människor.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

Pris endast på offertförfrågan

De planterar växter ger en större artrikedom och ger livsförutsättningar för insekter och småkryp, som i sin tur kan pollinera växter.

Ladda ner DWG

Detta ingår:
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

 Exempel på pedagogisk kort

Detta tillkommer:
Bänk, växter, stolpar, stenmjöl och övrigt anläggningsmaterial
Installation, anläggning och plantering
Frakt

 Exempel på anläggnngsritning