OWI Insektsträdgård med bänkar och läromaterial

Att anlägga en insektsträdgård på skolgården är att skapa en mer hållbar miljö.
Odla lärandets konceptmiljö Insektsträdgården gör en konkret insats för djur och växtliv, vilket i sin tur gynnar miljön och oss människor.

kr exkl. moms

De planterar växter ger en större artrikedom och ger livsförutsättningar för insekter och småkryp, som i sin tur kan pollinera växter.

Ladda ner DWG

Detta ingår:
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

 Exempel på pedagogisk kort

Detta tillkommer:
Bänk, växter, stolpar, stenmjöl och övrigt anläggningsmaterial
Installation, anläggning och plantering
Frakt

 Exempel på anläggnngsritning