J02-049 Sand-ö

“Sand-ö” med flera olika redskap på.

Material: lärk, douglas, robinia

Välkommen att kontakta oss för DWG-fil & ritningar.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen.