J02-062 Fågelhus

Fågelhus – ett perfekt redskap för fantasifulla lekar! Flera stycken kan sättas ihop i grupperingar med broar emellan.

Material: ek, lärk, x-fanér, galvaniserat stål (nedgrävd del)

Välkommen att kontakta oss för DWG-fil & ritningar.