J02-062 Fågelhus

Fågelhus – ett perfekt redskap för fantasifulla lekar! Flera stycken kan sättas ihop i grupperingar med broar emellan.

Material: ek, lärk, x-fanér, galvaniserat stål (nedgrävd del)

Välkommen att kontakta oss för DWG-fil & ritningar.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen.