Search

Företaget

Målsättning
Vår målsättning är att kunna erbjuda varje kund kreativa och hållbara lösningar. Lösningar som vid behov självklart skräddarsys efter era speciella förutsättningar och önskemål. Våra montörer är kunniga med många års erfarenhet av montering av lekredskap. De är väl insatta i gällande säkerhetsregler (TÜV1176/1177) och byggnormer.

Naturlekplatser
Lekplatsutrustning från Woodwork följer alltid TÜV:s standard och den stora majoriteten av alla lekredskap är certifierade. Vid takkonstruktioner används alltid godkänt takstolsvirke, som tål snö- och vindtryck. Våra lekredskap kan användas på skolgårdar, förskolor, campingplatser, bostadsrättsföreningar, stadsparker och alla andra platser där man har som mål att aktivera barn.

Material- & produktinformation

Trä
Redskapen är primärt framställda av robinia (Robinie Pseudoacacia) som är en träsort med unika egenskaper när det talas om styrka och hållbarhet. Robiniastammarna består nästan uteslutande av kärnträ som är i den bästa hållbarhetsklassen. Träet ”krymper” endast moderat när det torkar. Jämfört med andra träsorter har robinia den högsta tryck- och böjstyrkan.
Det är dock hållbarheten i förbindelse med jordkontakt som gör robinia speciellt välägnat vid framställing av lekredskap. Lekredskap av robinia levereras i en utgåva av stammar med endast kärnträ. Detta gör det möjligt att använda och montera redskapen obehandlade utan att livslängden förkortas och utan att det blir beläggningar på stolparna. I obehandlat tillstånd får robiniaträ först en gyllene färg som med tiden blir grå/silveraktig som allt annat obehandlat trä. Annat trä som används i mindre omfattning i vår produktion är sibirisk lärk, europeisk lärk, douglasgran samt regel- och takstolsträ av strykesorterad fur/gran.

Ytbehandling
Om träytan önskas behandlad sker detta med vattenbaserad, ljusäkta och väderbeständig GORI träbehandling.

Stål
Det används enbart rostfritt stål (A2/A4) vid framställning av lekredskapen liksom i förbindelse med ”dolda” beslag och samlingar, där användning av vanligt stål kan leda till missfärgningar. Det rostfria stålet kommer från en produktion där det uteslutande arbetas med detta material.

Plast
Här används uteslutande plast- och gummimaterial som PAH/PAK testat. Enda undantaget är gungsitsar framställda av gamla bildäck, ytbehandlade med färg/lackering som är PAH/PAK testad.