Search

Köpvillkor

Priser
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar på virke samt valutaförändringar. Då vi vänder oss till företag visas alla priser  utan moms. Vi reserverar oss även för eventuella felskrivningar.

Leveransvillkor
Leveranstiden, fraktpris och leveranssätt varierar beroende på produkt. Fraktkostnad tillkommer på samtliga produkter om inget annat anges på produktsidan. Alla priser är exklusive frakt.

Garanti och reklamationsrätt
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Vid köp lämnas den garantirätt som ges från producenten, där garantitiden kan variera mellan olika producenter och olika material. Vid klagomål eller reklamationer ber vi våra kunder att kontakta oss så fort som möjligt på info@woodwork.se. Vid tvister följer vi ARN:s rekommendationer. Varor ska packas upp, stämmas av mot följesedel samt kontrolleras för skador, direkt vid mottagandet. Eventuell returfrakt betalas av kund.

Betalningsvillkor
14 dagar netto om inget annat anges. Lagstadgad dröjsmålsränta debiteras. Privatpersoner betalar i förskott, vid avsändningsdatum.

Betalningsinformation
Momsreg.nr: SE556813828201
Bank: Nordea
IBAN: SE34 9500 0099 6026 0061 7415
BIC-kod: NDEASESS

Finansiering
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi kan vi nu erbjuda finansiering i form av leasing eller hyra.
Leasing ger dig valfrihet att använda det egna kapitalet i verksamheten på ett effektivare sätt än att binda upp det i utrustning. Leasing är en form för långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tid. Svea Ekonomi äger det leasade objektet och företaget nyttjar det. Vid leasingperioden utgång skall företaget som nyttjat objektet anvisa en köpare som köpet objektet i befintligt skick för ett överenskommet restvärde. Att hyra objekt fungerar på samma sätt men med den skillnaden att när hyresperioden är slut finns inga krav på att företaget ska köpa objektet. Istället kan man välja att uppgradera/få ett helt nytt objekt, göra en ny kalkyl och förlänga hyreskontraktet alternativt avsluta det.

Fördelar med leasing/hyra
– Enkel och säker finansiering med objektet som säkerhet
– Finansiera upp till 100% med full nyttjanderätt
– Kostnaden är lätt att budgetera och enkelt anpassas till intäkterna
– Företaget behåller sin likviditet och binder inte kapital i utrustning
– Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
– Hela leasingavgiften är avdragsgill
– Snabbare kostnadsredovisning av investeringen
– Behöver inte förskottera moms