Utemiljö för kropp & själ

Hur vår omgivning är utformad påverkar oss med än vi tror. För att må bra behöver vi människor ha tillgång till grönskande områden. Detta gäller både barn och vuxna. I städer finns ingen orörd natur att söka sig till varför det är viktigt att det istället finns genomtänkta och inbjudande parker. Woodwork har ett stort utbud av parkmöbler, grillar, papperskorgar, grillhus och annat som ökar trivseln på gator, torg och i parker. Inbjudande och trivsamma grönområden lockar människor till aktivitet och rörelse vilket är bra för både kropp & själ. Ett bra grönområde är också en mötesplats som är tillgänglig och har något för alla åldrar. Vi har även färdiga konceptmiljöer för att få grönskan i på skolgårdarna igen; läs mer om detta under Grön Skolmiljö av Odla lärandet.

Alla produkter inom kategorin Utemiljö:

  • Interaktiv miljö: Energihjul Cirkel (E6)