Lek & lär musik – Musikinstrument för utemiljön

Lek & lär – musik har en enastående förmåga att skapa glädje och gemenskap och en lust att röra på sig. Och om inte det räcker som argument för att implementera musikinstrument i olika utemiljöer, så sägs det ju även att de som spelar ett instrument blir intelligentare och får lättare att lära. De är dynamiska och interaktiva och tillför energi och själ i vilken utemiljö som helst.

Marimbas

Marimbas för utomhus bruk är mycket populära och perfekta på skolgården och lekplatsen. De är dessutom välsignade till musikterapi och kan därför med fördel också placeras på LSS-boende och äldreboende.
Våra marimbas gör det möjligt för både nybörjare och kunniga utövare att skapa kreativ musik i utemiljö.

Den exakta upprinnelsen av marimba är inte känd. Man tror att det började i Sydafrika med träbjälkar av t.ex. mahogny, mazhara eller Wild mango trä som lagts ut över ett hål i jorden och så slog man på träbjälkarna med en pinne.
Strax efter 1900 började de framställas för kommersiellt försäljning i USA. John Calhoun Deagan, musiker och producent, utvecklade marimban och många andra musikinstrument från en mycket rå modell till att likna dagens utformning. Han introducerade marimbas stämda till en västlig skala med tangenterna arrangerade som ett piano.