Search
Lekstugor från Woodwork AB

Lekstugor

En lekstuga är ett måste på alla lekplatser där det är tänkt att mindre barn ska vistas. En lekstuga är grogrunden för rollspelslekar för de yngsta. Med fantasins hjälp blir lekstugan vilket som helst av våra familjära utrymme – fast i barnstorlek! Lekstugor och lekhus underlättar barnens sociala samspel. Ett samspel som bidrar till utvecklingen av deras förmåga att kommunicera och lösa problem. En övning för vuxenlivet helt enkelt.
Vi har många olika varianter på lekhus; öppna utan väggar, upphöjda på pålar, cykelbyn, köpmanshus eller varför inte ha en kaffekvarn att leka i?