Sök
Klätterbana i robinia/stål

"Urban Nature"

Lekutrustning från ”Urban Nature” är genomtänkt och innovativ. De jobbar ständigt på att ta fram nya designer för att uppfylla kraven från en föränderlig omvärld. Woodworks erfarenhet är att förskolor, skolor, bostadsrättsföreningar, campingplatser och kommunala parker alla har olika önskemål och förutsättningar för att skapa en god lekmiljö. Lekredskap från ”Urban Nature” kan uppfylla de flesta önskemål och anpassas till de förutsättningar som finns.