OWMM Motorikbana MINI

Motorikbana Mini är en rörelseinbjudande  konceptmiljö för förskolor. Hinder och balansredskap i kombination med växtlighet ger en spännande variation som inbjuder till motorisk övning och spontan rörelse.

Motorikbanan Mini är en sammansättning av olika delar som kan anpassas efter plats. Under trädens kronor har banan variation av sol/skugga under sommarsäsongen. I takt med att de träd och buskar som ingår i miljön växer så ändras banas karaktär.

Ladda ner DWG

Detta ingår:
Nergrävda styltor
Hoppstubbar
Balansbom med räcke
Pallisadgång med rep
Enkel balansbom
Sittplatser
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

Detta tillkommer:
Godkänt fallunderlag som fallsand eller lekplatsbark där det behövs
Växter, hoppstenar, stenmjöl
Installation, anläggning och plantering
Frakt

 Exempel på pedagogiskt kort

 Exempel på planteringsritning