Myternas skog

Myternas Skog i Älvängen

De boende i Älvängen hade önskemål om en naturlekplats och träffpunkt med grillmöjligheter. Vår samarbetspartner Björns Motorsågskonst var med på workshops och träffar med de boende på ett tidigt stadium och tillsammans kom de fram till förslaget som nu är verklighet. Det blev inte bara en vanlig naturlekplats. Det blev  ”Myternas Skog” – en plats där lek och natur möts och samverkar!