Sök
Lekmiljö från serien "Urban Nature" - Woodwork AB

Lekplatsutrustning

Vi har lekplatser i trä och stål. Lekutrustning som fungera för alla åldrar, i kombination med varandra eller som enskilda lekredskap. Välj i våra enhetliga produktserier eller blanda som du vill. All vår lekutrustning följer ENSE TÜV1176 för säkerhetens skull. Glöm inte bort sånt som papperskorgar, bord, bänkar och kanske cykelställ när du planerar din lekplats. Välplanerade lekplatser på en förskola har lekutrustning som är åldersanpassad och som innehållet något för både modig och mer försiktiga barn, helst kombinerat med mycket grönska! På skolgårdar är det lämpligt att skapa olika “rum” för de olika åldrarna. Här behövs lekredskap för äldre barn som t.ex. parkour utrustning, större klättersystem, multiarena och  inte minst platser för rasthäng med bord, bänkar och kanske en hängmatta eller två.