Stepping Stone - tillför musikaliska element på lekplatsen (PP-SS)

Stepping Stones är ett fint sätt att tillföra musikaliska element på lekplatser, naturlekplatser, sinnesstigar, parker och andra aktivitetsområden. Produkten är tillgänglig för alla

24.950 kr134.900 kr exkl. moms

Nollställ

Stepping Stones tillför musikaliska element på lekplatsen. De är ett enkelt och roligt sätt att väcka intresset för ljud och musik!
Var och en av de sex ”stenarna” döljer olika ackord. Man aktiverar ljudet när man går eller hoppar på stenen, eller av ett hjul som rullar över toppen.
Vi använder oss av samma teknologi som ”Floor Piano” men varje Stepping Stone innehåller tre klockor och det gör att tonerna blir rena och har en lång resonans. Tonen blir intensivare ju hårdare man hoppar.
Stepping Stones kommer som standard med EPDM topp (gummi fliser). Standardfärgerna matchar med Harmony Flowers & Bells.
Levereras i set om 6 st eller individuellt i följande ackord;  C Major | F Major | G Major | D Minor | E Minor | A Minor

Stepping Stone Installation Instructions (Ground Fix)