Sök
Klätterställning "CLIMBY4"

Produktserier

Vi har fyra produktserier med lekutrustning varav tre är lekredskap i trä och “Steel Version” som är lekredskap i stål. “Robinia Nature” och “Robinia Bohemia” arbetar båda främst med robinaträ. “Robinia Nature” är en serie standardprodukter medan “Robinia Bohemia” gärna tar sig an specialprojekt även om de också har ett standardsortiment.Lekutrustning från serien “Urban Nature” består av blandade material som rostfritt stål, robina, lärk eller douglasgran.