musikinstrument för utomhusbruk

  • Cadenza xylofon för utomhusbruk (C-MP)
  • Cajon trummor för utomhusbruk (CT)
  • Klockspel Calypso Chimes (KCC)
  • Klockspel Calypso Quatro Post (KCQP)
  • Luftinstrument Pentatonisk Tembos (PT)
  • Musikinstrument Penta Post (KPP)
  • Trumma ”Solros Petal Drum ”(TPD-S)