Sök

Rainbow Trio Chimes (RTC)

Sätt färg på lekplatsen med Rainbow Trio Chimes! Ett inkluderande musikinstrument som alla kan spela på.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

20.000 kr25.500 kr

Rainbow Trio Chimes; den perfekta lösningen till förskolor, skolgårdar och lekplatser. Instrumentet kan liknas vid en xylofon och består av sex rör i olika färger. Rainbow Trio Chimes är liten och kompakt och passar utmärkt för små händer! Den ingår också som en del i Rainbow Trio Ensemble.
Den pentatonisk stämd vilket gör det omöjligt att spela falskt. Rörelsen som krävs för att spela tränar både motorik och koncentration. Den behändiga storleken gör instrumentet lättplacerad.

Underhåll och skötsel som PDF