Search

Klockspel Calypso Quatro Post (KCQP)

Klockspel Calypso Quatro Post är ett iögonfallande instrument i klara färger som passar in i de flesta miljöer.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

Detta instrument, klockspel Calypso Quatro Post, passar bra på många platser men kanske extra bra i sinnesträdgårdar och på sinnesstigar. Tonrören i anodiserat aluminium är fästa på stolpe av rostfritt stål. Som ett resultat av anodisering håller både färger toner över tid. Vi har också en lite mindre variant av detta instrument som heter “Penta Post“.

Downloads:
Installation i mark
Installation ovan mark
Datablad för KCQP
Information om garanti och underhåll