Sök
Utemiljö - övrigt

LEK

Vår erfarenhet är att behov och önskemål för lekplatsutrustning skiljer sig mycket mellan förskolor, skolor, bostadsrättsförening, campingplatser och parker. Därför i vår strävan att skapa trivsamma och funktionella lekplatser försöker vi förstå  helheten i varje projekt. Utifrån det har vi byggt upp ett sortiment med lekredskap som möjliggör helhetslösningar som passar in i de flesta miljöer. För att skapa de bästa förutsättningar för ett lyckat projekt innehåller vårt sortiment produkter i olika prisklasser, olika färger och en mängd olika material.