skolgård

  • Klockspel Calypso Chimes (KCC)
  • Luftinstrument Pentatonisk Tembos (PT)
  • Trumma ”Solros Petal Drum ”(TPD-S)
  • Trampolin Rado – rund (CIP-MASA-07)