Search

Musikinstrument Sopran Kvartett Ensamble (EN4)

Sopran kvartetten är det perfekta valet för de projekt där du vill få så mycket som möjligt för budgeten!

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

89.000 kr108.000 kr

Musikinstrument Sopran Kvartett Ensamble består av den kompakta Cadenza, en Small Babel Drum och en Soprano Pentatonisk Freechime. Med 2 oktaver från mitt C till C6, kommer användarna att spela harmonisk musik tillsammans nästa med en gång!   Kvartetten innehåller också ett par Congas för att hålla en stabil rytm igång. De här instrumenten låter fantastisk tillsammans!
Samtliga instrument fungerar utmärkt för rullstolsburna.
Cadenza är också tillgänglig med aluminium resonatore (HD), som vi rekommenderar till offentliga områden och skolor. Cadenza HD levereras endast i svart.

Monteringsanvisning i mark
Monteringsanvisning i mark
Monteringsanvisning i mark
Monteringsanvisning i mark

Underhåll och skötseldokument som PDF