Sök

Talrör “Talk Tubes” (TT1)

Talrör “Talk Tubes”  gör det möjligt att tala eller till och med viska med varandra på ända upp till 50 m avstånd! Talk Tubes på lekplatsen eller i sinnesträdgården ger ett nytt sätt att kommunicera på.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

54.500 kr

Talrör “Talk Tubes” är tillverkat av rostfritt stål med ett nedgrävt HDPE talrör. Tillverkaren, som är experter på ljud, har stämt rören så att till och med den minsta viskning hörs!
Som standard blir produkten levererad med 12 meter nedgrävningsrör. Man kan köpa till 3 meter långa tilläggsrör. Maximalt avstånd för bästa funktion är dock 50 meter.
Talrör “Talk Tubes” optimerar ljudupplevelsen genom att blockera för andra ljud som kan vara störande element i leken. Rören har masker som håller sand, sten och andra ovidkommande material ute. Rören installeras i olika höjd för att göra dem användbara för olika åldersgrupper.
Denna produkt är särskilt bra för att uppmuntra barn till att experimentera med ljud och skärper förmågan att lyssna. “Talk Tubes” är inkluderande och passar väldigt bra för barn med funktionsnedsättning av något slag då de möjliggör en värdefull sensorisk upplevelse.

Montering som PDF
Ladda ner DWG
Underhåll och skötsel som PDF