Lek & lär musik – Musikinstrument för utemiljön

Lek & lär – musik har en enastående förmåga att skapa glädje och gemenskap och en lust att röra på sig. Och om inte det räcker som argument för att implementera musikinstrument i olika utemiljöer, så sägs det ju även att de som spelar ett instrument blir intelligentare och får lättare att lära. De är dynamiska och interaktiva och tillför energi och själ i vilken utemiljö som helst.

Luftinstrument

Luftinstrument
Eller aerophones som det också heter, är en samling instrument som skapar musik genom att instrumentet fylls med luft och sätts i vibration av lätta slag med handen eller trumklubbor. Luftinstrument producerar olika toner beroende på längden på rören. Genom att placera rör i olika längder i grupp kan man upprätta en musikalisk skala. Ju längre röret är desto lägre ton. Storleken på rören kan variera men stora rör låter högre.

  • Luftinstrument Pentatonisk Tembos (PT)
  • Rainbow Trio Chimes (RTC)