IP-MR8001 Schackbord i betong

Schackbord av betong.

Välkommen att kontakta oss för DWG-fil & ritningar.