OWMT1 Motorikbana Extra TRIX Kort

Motorikbanan Grön trix är en rörelseinbjudande miljö på skolgården för årskurserna F-6 (ca 6-12 år). Motorikbanorna utgår från växtlighet och kan användas på raster, inom fritidsverksamhet men även i undervisning. 

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

Den finns i fem olika utförande, varav en är tillgänglighetsanpassad. Det går utmärkt att kombinera de olika motorikbanorna genom att lägga två eller flera parallellt eller i en följd. Motorikbanan innehåller även sittplatser och har variation av sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor. I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

Ladda ner DWG

Detta ingår:

1 st Lian
3 st G2954
3 st G3640 Svartbetsad lärksyll
Robinastock 4,75 lpm +/- 10%
Kubb 3,7 lpm +/- 10%
Sittplatser
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

Detta tillkommer:
Godkänt fallunderlag som fallsand eller lekplatsbark
Växter, hoppstenar, kullersten, stenmjöl
Installation, anläggning och plantering
Frakt

Exempel på pedagogiskt kort

 Exempel på planteringsritning