OWMT1 Motorikbana Extra TRIX Kort

Motorikbanan Grön trix är en rörelseinbjudande miljö på skolgården för årskurserna F-6 (ca 6-12 år). Motorikbanorna utgår från växtlighet och kan användas på raster, inom fritidsverksamhet men även i undervisning. 

Den finns i fem olika utförande, varav en är tillgänglighetsanpassad. Det går utmärkt att kombinera de olika motorikbanorna genom att lägga två eller flera parallellt eller i en följd. Motorikbanan innehåller även sittplatser och har variation av sol-skugga under sommarsäsong i och med trädens kronor. I takt med att träd och buskar växer ändras också banans karaktär.

Ladda ner DWG

Detta ingår:

1 st Lian
3 st G2954
3 st G3640 Svartbetsad lärksyll
Robinastock 4,75 lpm +/- 10%
Kubb 3,7 lpm +/- 10%
Sittplatser
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

Detta tillkommer:
Godkänt fallunderlag som fallsand eller lekplatsbark
Växter, hoppstenar, kullersten, stenmjöl
Installation, anläggning och plantering
Frakt

Exempel på pedagogiskt kort

 Exempel på planteringsritning