Musikpanel med olika instrument (IP-K823 )

Multifunktionell musikpanel till lekplatsen.

Ladda ner datablad som PDF