Search

OWMM Motorikbana MINI

Motorikbana Mini är en rörelseinbjudande  konceptmiljö för förskolor. Hinder och balansredskap i kombination med växtlighet ger en spännande variation som inbjuder till motorisk övning och spontan rörelse.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

Pris endast på offertförfrågan

Motorikbanan Mini är en sammansättning av olika delar som kan anpassas efter plats. Under trädens kronor har banan variation av sol/skugga under sommarsäsongen. I takt med att de träd och buskar som ingår i miljön växer så ändras banas karaktär.

Ladda ner DWG

Detta ingår:
Nergrävda styltor
Hoppstubbar
Balansbom med räcke
Pallisadgång med rep
Enkel balansbom
Sittplatser
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Detta tillkommer:
Godkänt fallunderlag som fallsand eller lekplatsbark där det behövs
Växter, hoppstenar, stenmjöl
Installation, anläggning och plantering
Frakt

 Exempel på planteringsritning