OWS Sandormen

En klassisk sandlåda i ny tappning

Sandormen utgår ifrån barns spontana lek i buskage och vegetation. Den är en kombination av klassisk sandlåda, balans- hinderbana, kojor och ger möjlighet att röra sig i öppen och sluten terräng.

Det rådande världsläget leder till dagliga förändringar av råvarupriser och valutakurser. Av den anledningen kan vi för närvarande inte ha priser på sidan. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse för situationen. 

Pris endast på offertförfrågan

Den lummiga grönskan i sandormen erbjuder både stilla lek, sandlek, lek i rörelse och platser att gömma sig på. Detta ger spännande variation som inbjuder till motorisk övning men främst spontana fantasifull lek i olika former.

Ladda ner DWG

Detta ingår:
Liggande stockar (kantavgränsning/balansträning)
Kubb (kantavgränsning/balansträning)
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

Med de här produkterna får du en väl genomarbetad ritning, anläggningsbeskrivning och upphandlingsmaterial som både kan användas till att ta in anbud eller att arbeta efter själv i anläggnings- och planteringsarbete.

 

Nyfiken på de pedagogiska korten?
Här kan du titta på och ladda ner exempel på pedagogiskt kort

Anläggningsritning SandormenSå här kan en anläggnings- & planteringsritning ser ut.

Detta tillkommer:
Växter, hoppstenar, betongplattor, sand
Installation, anläggning och plantering
Frakt