OWS Sandormen

En klassisk sandlåda i ny tappning

Sandormen utgår ifrån barns spontana lek i buskage och vegetation. Den är en kombination av klassisk sandlåda, balans- hinderbana, kojor och ger möjlighet att röra sig i öppen och sluten terräng.

Den lummiga grönskan i sandormen erbjuder både stilla lek, sandlek, lek i rörelse och platser att gömma sig på. Detta ger spännande variation som inbjuder till motorisk övning men främst spontana fantasifull lek i olika former.

Ladda ner DWG

Detta ingår:
Liggande stockar (kantavgränsning/balansträning)
Kubb (kantavgränsning/balansträning)
Anläggning och planteringsritning
Underlag för upphandling
Pedagogiskt material/skötselråd

Med de här produkterna får du en väl genomarbetad ritning, anläggningsbeskrivning och upphandlingsmaterial som både kan användas till att ta in anbud eller att arbeta efter själv i anläggnings- och planteringsarbete.

 

Nyfiken på de pedagogiska korten?
Här kan du titta på och ladda ner exempel på pedagogiskt kort

Anläggningsritning SandormenSå här kan en anläggnings- & planteringsritning ser ut.

Detta tillkommer:
Växter, hoppstenar, betongplattor, sand
Installation, anläggning och plantering
Frakt